Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"
Αρχική Παρακολούθηση Τ.Υ. Φορείς Φωτογραφίες Βίντεο   Τοποθεσίες  Τ.Υ. Επικοινωνία 

www.inale.gr

Φωτογραφίες Φορείς Αρχική

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας   

* Πατήστε στο λογότυπο για πληροφορίες

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση

Ευρωπαϊκό ταμείο Αλιείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και

Τροφίμων

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013

Ε.Π.ΑΛ. 2007 - 2013

Επένδυση στην Αειφόρο ΑλίειαΤεχνητοί ‘Υφαλοι


΄Ολο το περιεχόμενο του site ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.