Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα"
Αρχική Παρακολούθηση Τ.Υ. Φορείς Φωτογραφίες Βίντεο   Τοποθεσίες  Τ.Υ. Επικοινωνία 

www.inale.gr

Παρακολούθηση Τ.Υ. Αρχική

Οι τεχνητοί ύφαλοι αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία εικοσαετία. Με την στήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μέσω του Ε.Π.ΑΛ. (Επιχειρισιακό Πρόγραμμα Αλιείας), έχουν ποντιστεί έως σήμερα 5 τεχνητοί ύφαλοι, ενώ βρίσκεται υπό κατασκευή άλλος ένας. Στο σχεδιασμό και στην επιστημονική παρακολούθηση των υπαρχόντων υφάλων σημαντική ήταν η συμβολή του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Παράλληλα με αυτές τις κατασκευές,  έχουν γίνει πολλές μελέτες σκοπιμότητας σε αρκετά μέρη της Ελλάδας, κυρίως από το ΙΝΑΛΕ αλλά και από άλλους φορείς.


Σκοπός των τεχνητών υφάλων είναι η δημιουργία τεχνητών βιότοπων, οι οποίοι προστατεύονται με προεδρικά διατάγματα, όπου η διαχείριση των αλιευτικών πόρων γίνεται με βάση ειδικούς κανόνες. Οι τεχνητοί ύφαλοι σκοπεύουν στη μείωση της θνησιμότητας των θαλάσσιων οργανισμών, μέσω της δημιουργίας πολύπλοκων κατασκευών, όπου αρκετοί οργανισμοί βρίσκουν καταφύγιο, μόνιμα ή σε ορισμένες φάσεις του βιολογικού τους κύκλου. Προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους είναι σημαντική η συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τα τοπικά αλιευτικά σωματεία, οι οποίοι αποτελούν και τους τελικούς χρήστες αυτών των εφαρμογών.


Για την δημιουργία κάθε τεχνητού υφάλου, προβλέπεται μία μακροχρόνια διαδικασία, σχεδιασμού και ωρίμανσης των προαπαιτούμενων μελετών. Η διαδικασία ξεκινάει με την συγγραφή της μελέτης σκοπιμότητας κάθε έργου και τελειώνει με την κατασκευή και την τρίχρονη επιστημονική παρακολούθηση του Τ.Υ.


Τεχνητοί ‘Υφαλοι


΄Ολο το περιεχόμενο του site ανήκει στο ΙΝ.ΑΛ.Ε.

Ημερίδα για την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος :


Τριετής επιστημονική παρακολούθηση των επιπτώσεων των έργων κατασκευής τεχνητών υφάλων στην παράκτια ζώνη του κόλπου Ιερισσού Ν. Χαλκιδικής, στην παράκτια περιοχή Ν. Καλύμνου Δωδεκανήσου και στην παράκτια ζώνη Ιονίου πελάγους Ν. Πρέβεζας.


Πρόγραμμα Ημερίδας


Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

(Αθήνα)   Παρουσίαση :

ΔΡ. Αργύρης Καλλιανιώτης - Ερευνητής

Παρουσίαση :

ΔΡ. Νικόλαος Καμίδης -

Ερευνητής

Παρουσίαση :

Αντώνης Πέτρου -

Θαλάσσιος Βιολόγος

Ανακοινώσεις - Νέα